آنچه نیاز دارید
دست برتر در معاملات بورسی
 • Product 1

  گرگ

  • 2 هسته پردازشی اختصاصی
   2 گیگ رم اختصاصی
   35 گیگ هارد سالید
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  170,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 2

  غزال

  • 2 هسته پردازشی اختصاصی
   3 گیگ رم اختصاصی
   25 گیگ هارد سالید
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  198,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  چیتا

  • 2 هسته پردازشی اختصاصی
   4 گیگ رم اختصاصی
   30 گیگ هارد سالید
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  240,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پرستو

  • 4 هسته پردازشی اختصاصی
   4 گیگ رم اختصاصی
   60 گیگ هارد دیسک
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  240,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 5

  عقاب

  • 4 هسته پردازشی اختصاصی
   6 گیگ رم اختصاصی
   40 گیگ هارد سالید
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  360,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  شاهین

  • 6 هسته پردازشی اختصاصی
   10 گیگ رم اختصاصی
   80 گیگ هارد سالید
   موقعیت ایران
   ویندوز و لینوکس
  فقط
  480,000/ماهیانه
  سفارش دهید